Published On: Rab, Jun 15th, 2016

HATI-HATI BELI GORENGAN DI PASAR ROMADLON SENDANGAGUNG

(liputan dialog tadi sore)

By Banjar Begug

Pembeli (M) : “Yu, aku tuku gorengane.

Penjual (J) : Sing endi, kang?

(B) : “Lho.. Ono pirang macem, Yu?

(J): “Sing iki Godoh bolet rong ewu telu,

Godoh gedang rong ewu papat,

Tahu goreng rong ewu lima, kang!

Sampean arep tuku sing endi kang?

(B): “Walah… Gorengan wis kadaluwarsa kabeh iku. Kok sik didol ae, Yu yu?!

(J): “Èh…. , sampean nek ngomong sing enak po o….. Jajal deloken disik, sik anyar iki nembe tak entas teko wajan kok ngomong kadaluwarsa?

Sampean ojok ngawur loh ngomonge

(B): “Lho…, lah sampean dewe tah sing omong mau, Godoh bolet 2003, Godoh gedang 2004, tahu goreng 2005.

Lha sak iki wis taun 2016 Yu!

Ýo opo ga wis kedaluwarsa iku ??!

(J): Walah, koen…. jan kakean omong

Lambe mu tak goreng sisan engko tak dol rong ewu nembelas…!! Buankrut aku

Hahaha….

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>